+38 044 564-75-16   +38 067 500-77-66 info@envirolyte.com.ua promtehvod

Електрохімія та електроліз води

Електроліз води

Електрохімія є частиною науки, яка вивчає властивості систем, що містять іонні провідники, та перетворення речовин на межі поділу фаз за участю заряджених часток. Зокрема, електрохімія вивчає закони взаємного перетворення електричної і хімічної форм руху матерії, будову і властивості розчинів електролітів, процеси електролізу.

Технологія електролізу води заснована на електрохімічних реакціях та католітичних можливостях водних розчинів, які піддаються электрохімічній однополярній обробці (або анодній, або катодній).

Електролізована вода обов’язково асоціюється зі зміною свого хімічного складу, кислотності або лужності в широкому сенсі. Саме тому використання електролізованої води дає можливість:

Виключити зі звичного технологічного процесу регулювання властивостей розчинів з дорогими реагентами;

Вдосконалювати якість очищених субстанцій;

Скоротити кількість й тривалість технологічних процесів;

Знизити їх трудомісткий характер;

Полегшити і спростити процеси очищення води (в тому числі, стічних вод).

На відміну від добре відомих електрохімічних реакцій, при електролізі води в якості первинних розчинів виступає водно-сольовий розчин і водопровідна вода.

Остаточні продукти електролізу води не містять концентрованих хімічних речовин, але є активованими розчинами (Аноліт і Католіт).


Порівняння «звичайної» камери для електролізу та мембранної камери Енвіролайт.

Діафрагмові камери

Синтез електрохімічних активованих розчинів можливий тільки тоді, коли під вплив електричного поля потрапляє якомога більший обє’м рідини біля поверхні електродів.

Вищевказані умови виробництво активованих розчинів можуть бути реалізовані тільки в спеціальних діафрагмових камерах. Такі діафрагмові камери (круглі або квадратні) є ключовими елементами будь-якого приладу компанії Енвіролайт.

Розчини електролізної води (Аноліт і Католіт), які видобуваються за допомогою приладів Енвіролайт, спрямовуються крізь камеру й розділяються мембранами.

Цей унікальний запатентований процес забезпечує більш рівномірний розподіл електроліту в межах камери й знижує ризик виникнення застійних ділянок при високій швидкості потоку електроліту.

Конструкція діафрагмової камери також передбачає відведення продуктів електрохімічних та хімічних реакцій в камері.

Конструкція діафрагмової камери представлена на малюнку нижче.


Конструкція діафрагмової камери.